Mag / tarm

 

dagHär arbetar Dr Dag Browaldh, specialistläkare inom gastroenterologi samt invärtesmedicin.

Medlem i Sveriges läkarförbund, Läkarsällskapet, Svensk Gastroenterologisk förening Sveriges Endoskopiförening

Här utförs bland annat undersökningar av matstrupe, magsäck och tunntarmens övre del – gastroskopi – samt undersökning av tjocktarmen – coloskopi.