Anvisningar inför Coloskopi,fm

Anvisning för coloskopi, förmiddagstid.
Inför denna undersökning av tjocktarmen är det viktigt att tarmen är väl rengjord.Följ därför dessa
instruktioner noga. Meningen med förberedelserna är att framkalla diarré.Smörj gärna ändtarmsöppningen
med fet salva, tex.Vaselin så att huden skyddas.
Tag ut receptet på Phosphoral,e-recept är skickat till apoteket ! OBS ! följ doktorns anvisningar och inte
bipacksedeln som följer med förpackningen !
Om du är ordinerad några mediciner skall du ta dessa som vanligt. OBSERVERA dock att om du tar
järntabletter måste du sluta ta dessa 4 dagar före undersökningen. Är du diabetiker eller tar Waran, låt oss få
veta detta i god tid före förberedelserna.
OBS ! om du tar något bulkmedel som tex.Lunelax, Inolaxol, loppfrön, linfrön eller liknande skall du ej ta
detta 4-5 dagar före undersökningen.
Dagen före undersökningen : Denna dag,liksom undersökningsdagen får du ej äta någonfast föda utan
endast dricka klara drycker såsom vatten,saftsoppa eller juice utan fruktkött,honungsvatten,te,kaffe(utan
mjölk),sportdryck,saft,klar buljong. Använd gärna druvsocker för att få extra energi.
Drick mycket,minst 3 liter klar dryck under dagen
C:a kl 12-14 : Drick minst 1 stort glas vatten(250ml).Direkt härefter späder du ut innehållet från 1 flaska
Phosphoral(45ml) i 1 halvt glas vatten och dricker detta.Härefter dricker du ytterligare 3 glas klar vätska.
C:a kl 16-18 : Drick minst 1 stort glas vatten(250ml).Direkt härefter späder du ut innehållet från den andra
flaskan Phosphoral(45ml) i 1 halvt glas vatten och dricker detta.Härefter dricker du ytterligare 3 glas klar
vätska. Fram till undersökningen skall du fortsätta dricka rikligt
med klar vätska.
Undersökningsdagen: Fortsätt dricka klar dryck.
Om du vill ändra tiden,vänligen meddela oss detta snarast på telefon 08-644 00 70.
VÄLKOMMEN
Leg.läkare Dag Browaldh.
Specialist i invärtesmedicin och Gastroenterologi